Bơm nước biển, cánh cao su

Mô tả

VOLVO PENTA SEAWATER PUMP | BƠM NƯỚC BIỂN VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SEAWATER PUMP | BƠM NƯỚC BIỂN VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P, TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

TAMD162A, TAMD162B, TAMD162C, TAMD162C-B

TAMD162C-C, TAMD163A-A, TAMD163P-A, TAMD165A-A, TAMD165C-A

Exploded view / schematic

Note: Seawater pump/ Bơm nước biển, cánh cao su – Part 1

You've just added this product to the cart: