Cảm biến mực nhớt Volvo

Mô tả

VOLVO PENTA OIL LEVEL SENSOR | CẢM BIẾN MỰC NHỚT VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OIL LEVEL SENSOR | CẢM BIẾN MỰC NHỚT VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

MỘT SỐ DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1352VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1363VE

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE,…

TAD1670VE, TAD1671VE, TAD1672VE, TAD1670-72VE,…

TAD1640-42GE-B, TAD1350VE

TAD1670VE, TAD1671VE, TAD1672VE, TAD1670-72VE

TAD1371VE, TAD1372VE, TAD1373VE, TAD1374VE, TAD1375VE, TAD1371-75VE

TAD870VE, TAD871VE, TAD872VE, TAD873VE, TAD870-73VE

TAD840VE, TAD841VE, TAD842VE, TAD843VE, TAD851VE, TAD852VE, TAD853VE, TAD850-52VE, TAD840-43VE, TAD840GE

TWD1672GE, TWD1673GE, TWD1672-1673GE, TWD1683GE

TAD1140VE, TAD1141VE, TAD1142VE, TAD1140-42VE

TAD1351VE, TAD1352VE, TAD1353VE, TAD1351-53VE, TWD1644GE, TWD1645GE

TWD1240VE, TAD1242VE, TAD1250VE, TAD1251VE, TAD1252VE

TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH

D13B-A MP, D13B-B MP, D13B-C MP, D13B-D MP, D13B-G MP, D13B-H MP, D13B-J MP, D13B-K MP, D13B-L MP, D13B-M MP, D13B-C MH

D13B-F MG, D13B-E MG, D13B-E MG (FE), D13B-F MG (FE), D13C1-A MG, D13C2-A MG

Exploded view / schematic

Note: Cảm biến mức nhớt / Volvo oil level sensor – part 06

You've just added this product to the cart: