Cảm biến nhiệt độ

Mô tả

VOLVO PENTA TEMPERATURE SENSOR| CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TEMPERATURE SENSOR | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

KAD32P, TAMD42WJ-A, KAD43P-A, KAMD43P, KAMD43P-A, KAMD43P-B, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P-A, KAMD44P-C, KAD300-A, KAMD300-A, HS1A, HS1E-A, KAMD44P-B

TAMD72P-A, TAMD72WJ-A

D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP, D12D-G MP, D12D-H MP

TAMD74A, TAMD74A-A, TAMD74A-B, TAMD74C-A, TAMD74C-B, TAMD74L-A, TAMD74L-B, TAMD74P-A, TAMD74P-B, TAMD75P-A

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P, TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

TAMD162C-C, TAMD163A-A, TAMD163P-A, TAMD165A-A, TAMD165C-A

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

TMD41A, TMD41B, D41A, D41B, TAMD41A, TAMD41B, AQAD41A, AD41A, AD41B, 290A, 740, 740A, DPX, PT93, DP-A, DP-B, DP-A1, DP-B1, SP-A, SP-A1, AD41BJ, AD41, AD41P-B, D41, TAMD41M-A

MD31A, TMD31A, TMD31B, TAMD31A, TAMD31B, AD31, AQAD31A, AD31B, 290A, 740, 740A, DPX, PT93, DP-A, DP-B, DP-A1, DP-B1, SP-A, SP-A1

D25A-MT AUX, D25A-MS AUX, D30A-MT AUX, D30A-MS AUX

Exploded view / schematic

Note: Temperature sensor / Cảm biến nhiệt độ (Đôi) – Part 27

You've just added this product to the cart: