Dẫn hướng xupáp

Mô tả

VOLVO PENTA VALVE GUIDE| DẪN HƯỚNG XUPÁP  VOLVO PENTA

VOLVO PENTA VALVE GUIDE| DẪN HƯỚNG XUPÁP  VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

120S-A, 120S-B, 120S-D, 120S-E, MS25S-A, MS25SR-A
130S, 130S-B, 130SR-A, 130SR-B
130S-C, 130SR-C
130S-D, 130SR-D
150S, 150S-B, 150SR, 150SR-B
150S-C, 150SR-C
150S-D, 150SR-D

Exploded view / schematic

Note: Dẫn hướng xupáp / Volvo valve guide – Part 26

You've just added this product to the cart: