Kim phun nhiên liệu Volvo

Mô tả

VOLVO PENTA INJECTOR, EXCH | KIM PHUN NHIÊN LIỆU VOLVO PENTA

VOLVO PENTA FUEL INJECTOR, EXCH | KIM PHUN VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA: 

TAD560VE, TAD561VE, TAD761VE, TAD762VE, TAD763VE, TAD764VE, TAD765VE

Exploded view / schematic

Note: Kim phun nhiên liệu Volvo Penta / Fuel injector, exch – part 01

You've just added this product to the cart: