Lọc nhiên liệu – lọc tách nước Volvo Penta

Mô tả

VOLVO PENTA FUEL FILTER | LỌC NHIÊN LIỆU VOLVO PENTA

VOLVO PENTA FUEL FILTER | LỌC DẦU VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta (Thụy Điển)

CÁC DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1350GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1353GE, TAD1354GE, TAD1355GE,TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1643GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1663GE,TAD940VE, TAD941VE, TAD942VE, TAD943VE, TAD950VE, TAD951VE, TAD952VE,TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE

Exploded view / schematic

 

Note: Lọc nhiên liệu Volvo Penta / Fuel filter – part 03

You've just added this product to the cart: