Ống cao su làm kín nước các đăng

Mô tả

VOLVO PENTA BELLOW KIT | ỐNG CAO SU LÀM KÍN TRỤC CÁC ĐĂNG VOLVO PENTA

VOLVO PENTA BELLOW KIT | ỐNG CAO SU LÀM KÍN TRỤC CÁC ĐĂNG VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

AD31L-A, AD31P-A, AD41L-A, AD41P-A, D41L-A, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S-A, TAMD41H-A, TAMD41H-B, TAMD41P-A, TAMD41L-A, TAMD41M-A, TMD31L-A, TMD41L-A, TAMD31S, HS1A, TAMD31L, TAMD31P, TAMD41P

AD30A, AQAD30A, MD30A, TAMD30A, TMD30A, AD30, AQAD30, MD30, TAMD30, TMD30

MD31A, TMD31A, TMD31B, TAMD31A, TAMD31B, AD31, AQAD31A, AD31B, 290A, 740, 740A, DPX, PT93, DP-A, DP-B, DP-A1, DP-B1, SP-A, SP-A1

TMD41A, TMD41B, D41A, D41B, TAMD41A, TAMD41B, AQAD41A, AD41A, AD41B, 290A, 740, 740A, DPX, PT93, DP-A, DP-B, DP-A1, DP-B1, SP-A, SP-A1, AD41BJ, AD41, AD41P-B, D41, TAMD41M-A

AD31D, AD31D-A, AD31XD, TAMD31D, TMD31D

DPX-R, DPX-R 1.47, DPX-R 1.51, DPX-R 1.59, DPX-R 1.68, DPX-R 1.78, TSK DPX-R

Exploded view / schematic

Note: Bellows kit / Ống cao su làm kín nước các đăng- Part 56

You've just added this product to the cart: