Phốt làm kín đầu trục

Mô tả

VOLVO PENTA CRANKSHAFT SEAL | PHỐT LÀM KÍN ĐẦU TRỤC VOLVO PENTA

VOLVO PENTA CRANKSHAFT SEAL | PHỐT LÀM KÍN ĐẦU TRỤC VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

CÁC DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD570VE, TAD571VE, TAD572VE, TAD570-71VE-B

TAD870VE, TAD871VE, TAD872VE, TAD873VE, TAD870-73VE

TAD540-42VE, TAD550-51VE, TAD540VE, TAD541VE, TAD542VE, TAD550VE, TAD551VE, TAD552VE

TAD840VE, TAD841VE, TAD842VE, TAD843VE, TAD851VE, TAD852VE, TAD853VE, TAD850-52VE, TAD840-43VE, TAD840GE

D8A1-A MP, D8A2-A MP, D8A3-A MP, D8A4-A MP,…

Exploded view / schematic

Note: Phốt làm kín đầu trục Volvo Penta / Crankshaft seal – part 03

You've just added this product to the cart: