Phốt làm kín đuôi trục

Mô tả

VOLVO PENTA CRANKSHAFT SEAL | PHỐT LÀM KÍN ĐUÔI TRỤC VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SEALING RING | PHỐT ĐUÔI TRỤC VOLVO PENTA

PHỐT LÀM KÍN VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta (Thụy Điển)

CÁC DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE

TAD1350VE

TAD1240GE, TAD1241GE, TAD1242GE

TWD1240VE, TAD1242VE, TAD1250VE, TAD1251VE, TAD1252VE

TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5…

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH…

Exploded view / schematic

Note: Phốt làm kín đuôi trục Volvo Penta / Crankshaft Seal Volvo – part 23

You've just added this product to the cart: