Thiết bị tự động điều khiển hoạt động động cơ

Mô tả

VOLVO PENTA ELECTRONIC UNIT | THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA

VOLVO PENTA  ELECTRONIC UNIT | THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ  VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta (Thụy Điển)

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH

D13C1-A MP, D13C2-A MP, D13C3-A MP, D13C4-A MP, D13C6-A MP, D13C5-A MP

D9A2L MH, D9A2M MP

D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP, D12D-G MP, D12D-H MP

D9A2A, D9A2B, D9A2C, D9A2D, D9A2E, D9A2F, D9A2G, D9A2H, D9A2J, D9A2K

D13B-F MG, D13B-E MG, D13B-E MG (FE), D13B-F MG (FE), D13C1-A MG, D13C2-A MG

D9A2A

D16C-A MG

Exploded view / schematic

Note: Electronic Unit / Thiết bị tự động điều khiển hoạt động động cơ – Part 29

You've just added this product to the cart: