Xi lanh ben (mạn phải) Volvo Penta

Mô tả

VOLVO PENTA TRIMMING CYLINDER | XI LANH BEN ( MẠN PHẢI) VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TRIMMING CYLINDER | XI LANH BEN (MẠN PHẢI) VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta (Thụy Điển)

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

DPH-D, DPR-D, DPH-D1, DPH-A, TSK DPH-B, TSK DPH-A, DPH-C, DPR-A, DPR-B, DPR-C

Exploded view / schematic

 

 

Note: Xi lanh ben (mạn phải) / Volvo Penta trimming Cylinder – part 1,2

You've just added this product to the cart: