Bộ côn số ly hợp

Mô tả

VOLVO PENTA SLIDING SLEEVE | BỘ CÔN SỐ LY HỢP VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SLIDING SLEEVE | BỘ CÔN SỐ LY HỢP ĐUÔI MÁY VOLVO

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

DRIVES & TRANSMISSIONS:

DPH-D, DPR-D, DPH-D1

DPH-E, TSK DPH-E

DPH-A, TSK DPH-B, TSK DPH-A, DPH-C, DPR-A, DPR-B, DPR-C

Exploded view / schematic

  • Bộ côn số ly hợp đuôi máy / Volvo sliding sleeve – part 10
You've just added this product to the cart: