Bộ điều khiển cho động cơ

Mô tả

VOLVO PENTA CONTROL UNIT | BỘ ĐIỂU KHIỂN CHO ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA

VOLVO PENTA CONTROL UNIT | BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO ĐỘNG CƠ VOLVO

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

120S-A, 120S-B, 120S-D, 120S-E, MS25S-A, MS25SR-A
130S, 130S-B, 130SR-A, 130SR-B
130S-C, 130SR-C
130S-D, 130SR-D
150S, 150S-B, 150SR, 150SR-B
150S-C, 150SR-C
150S-D, 150SR-D

Exploded view / schematic

Note: Bộ điều khiển cho động cơ / Volvo control unit- Part 5

 

You've just added this product to the cart: