Gioăng làm kín vòi phun nhiên liệu

Mô tả

VOLVO PENTA GASKET KIT – GIOĂNG LÀM KÍN VÒI PHUN NHIÊN LIỆU VOLVO PENTA

GIOĂNG / PHỚT LÀM KÍN VÒI PHUN NHIÊN LIỆU VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

CÁC DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1630V, TWD1630V

TWD1620G, TWD1630G, TAD1630G, TAD1630GE, TAD1631G, TAD1631GE

TAD1630P, TWD1630P, TWD1630PP, TAD1630PB

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P, TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

TAMD162A, TAMD162B, TAMD162C, TAMD162C-B,…

You've just added this product to the cart: