Kim phun nhiên liệu Volvo

Mô tả

VOLVO PENTA INJECTOR | KIM PHUN NHIÊN LIỆU VOLVO PENTA

VOLVO INJECTOR | KIM PHUN NHIÊN LIỆU VOLVO

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA: 

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE

TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1350GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1353GE, TAD1354GE, TAD1355GE,…

Exploded view / schematic

Note: Injector exch – kim phun nhiên liệu Volvo Penta – part 1

You've just added this product to the cart: