Van hằng nhiệt Volvo Penta

Mô tả

VOLVO PENTA THERMOSTAT | VAN HẰNG NHIỆT VOLVO PENTA

VAN HẰNG NHIỆT VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta (Thụy Điển)

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE,…

TAD1670VE, TAD1671VE, TAD1672VE, TAD1670-72VE,…

TWD1672GE, TWD1673GE, TWD1672-1673GE, TWD1683GE,…

TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1643GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1663GE…

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH…

 

Exploded view / schematic

You've just added this product to the cart: