Cảm biến áp suất khí nạp

Mô tả

VOLVO PENTA PRESSURE SENSOR | CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NẠP VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PRESSURE SENSOR | CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NẠP VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

KAD42P-A, KAMD42P-A, HS1A

KAD32P, TAMD42WJ-A, KAD43P-A, KAMD43P, KAMD43P-A, KAMD43P-B, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P-A, KAMD44P-C, KAD300-A, KAMD300-A, HS1A, HS1E-A, KAMD44P-B

D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP, D12D-G MP, D12D-H MP

TAMD74A, TAMD74A-A, TAMD74A-B, TAMD74C-A, TAMD74C-B, TAMD74L-A, TAMD74L-B, TAMD74P-A, TAMD74P-B, TAMD75P-A

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P, TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

D25A-MT, D25A-MS, D30A-MT, D30A-MS

D49A-MT AUX, D49A-MS AUX

TAMD162A, TAMD162B, TAMD162C, TAMD162C-B

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

TAMD162C-C, TAMD163A-A, TAMD163P-A, TAMD165A-A, TAMD165C-A

TAMD122A, TMD122A, TAMD122P-A, TAMD122P-B, TAMD122P-C, TMD122A/C, TAMD122AF

Exploded view / schematic

Note: Pressure sensor / Cảm biến áp suất khí nạp (Turbo – Jắc cắm) – Part 6

You've just added this product to the cart: