Mô tả

VOLVO PENTA SEALING RING | GIOĂNG LÀM KÍN VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SEALING RING | GIOĂNG LÀM KÍN VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TD100CHC, TD100CRC, TD121CHC, TD121CRC, TAD121CHC

TD120AHC, TD120ARC, TAD120AHC, TD120BHC, TD120BRC, TAD120BHC, TAD120CHC, TD120AHC/CC, TD120ARC/CC

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH

D11B1-A MP, D11B2-A MP, D16C-D MH

D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP, D12D-G MP, D12D-H MP

TAMD74A, TAMD74A-A, TAMD74A-B, TAMD74C-A, TAMD74C-B, TAMD74L-A, TAMD74L-B, TAMD74P-A, TAMD74P-B, TAMD75P-A,…

Exploded view / schematic

  • Gioăng làm kín – Volvo sealing ring – part 33
You've just added this product to the cart: