Mô tả

VOLVO PENTA STARTER MOTOR | MÔ TƠ ĐỀ VOLVO PENTA

VOLVO PENTA STARTER MOTOR | MÔ TƠ KHỞI ĐỘNG VOLVO PENTA

TRỌNG LƯỢNG:

13,2 kg

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

MỘT SỐ DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1360VE

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE

TAD1640-42GE-B

TAD1350VE

TAD1351VE, TAD1352VE, TAD1353VE, TAD1351-53VE

TAD1650VE-B, TAD1650VE-B/51VE, TAD1651VE

TAD1341-1343GE-B, TAD1344-1345GE-B

TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5

TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1643GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1663GE

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH

D16C-A MH, D16C-B MH, D16C-C MH

D13B-F MG, D13B-E MG, D13B-E MG (FE), D13B-F MG (FE), D13C1-A MG, D13C2-A MG

Exploded view / schematic

You've just added this product to the cart: