Mô tả

VOLVO PENTA COOLANT PUMP | BƠM NƯỚC LÀM MÁT VOLVO PENTA

VOLVO PENTA COOLANT PUMP

BƠM NƯỚC LÀM MÁT

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

CÁC DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1360VE

TAD1361VE

TAD1363VE

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE

TAD1640-42GE-B

TWD1672GE, TWD1673GE, TWD1672-1673GE, TWD1683GE

TAD1150VE, TAD1151VE, TAD1152VE, TAD1150-52VE

TWD1644GE, TWD1645GE

TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5

TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1643GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1663GE

TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1350GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1353GE, TAD1354GE, TAD1355GE

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH

Exploded view / schematic

Note: Bơm nước làm mát / Volvo coolant pump – part 01

You've just added this product to the cart: