Mô tả

NEEDLE ROLLER BUSH | Ổ BI ĐŨA

NEEDLE ROLLER BUSH | Ổ BI ĐŨA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

IPS3-A,IPS-A,IPS-B,IPS-D,IPS-E,IPS-F,IPS3-C,IPS30-D,IPS10-A

Exploded view / schematic

Ổ bi đũa / Needle roller bush – Part 5

 

You've just added this product to the cart: