Phốt làm kín nước bơm nước biển

Mô tả

VOLVO PENTA SEALING RING | PHỐT LÀM KÍN NƯỚC BƠM NƯỚC BIỂN VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SEALING RING | PHỐT LÀM KÍN NƯỚC BƠM NƯỚC BIỂN VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG  VOLVO PENTA:

D100BHC, D100BRC, TD100AHC, TD100ARC

TD120AHC, TD120ARC, TAD120AHC, TD120BHC, TD120BRC, TAD120BHC, TAD120CHC, TD120AHC/CC, TD120ARC/CC

D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP, D12D-G MP, D12D-H MP

TAMD74A, TAMD74A-A, TAMD74A-B, TAMD74C-A, TAMD74C-B, TAMD74L-A, TAMD74L-B, TAMD74P-A, TAMD74P-B, TAMD75P-A

TAMD71B, TAMD73P-A, TAMD73WJ-A

MD100A, TMD100A, TMD100AK, TMD100A-CC, MD100B, MD100BK, MD100B-CC

MD120A, MD120AK, TMD120A, TMD120AK, TAMD120A, TAMD120AK, TMD120B, TAMD120B, TAMD120B-CC

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P, TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

TMD121C, TAMD121C, TAMD121D, TAMD122C, TAMD122D

TAMD162C-C, TAMD163A-A, TAMD163P-A, TAMD165A-A, TAMD165C-A

TAMD122A, TMD122A, TAMD122P-A, TAMD122P-B, TAMD122P-C, TMD122A/C, TAMD122AF

 

Exploded view / schematic

Note: Sealing ring/ phốt làm kín nước bơm nước biển Part: 14

You've just added this product to the cart: