Ruột lọc gió Volvo Penta

Mô tả

VOLVO PENTA AIR FILTER INSERT | RUỘT LỌC GIÓ VOLVO PENTA

VOLVO PENTA AIR FILTER INSERT | RUỘT LỌC GIÓ VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta (Thụy Điển)

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE

TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1643GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1663GE

TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1350GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1353GE, TAD1354GE, TAD1355GE…

Exploded view / schematic

Note: Ruột lọc gió Volvo Penta / Air Filter Insert – part 07

You've just added this product to the cart: