Bộ căng dây curoa Volvo Penta

Mô tả

VOLVO PENTA BELT STRETCHER  | BỘ CĂNG DÂY CUROA VOLVO PENTA

VOLVO PENTA BELT TENSIONER | BỘ CĂNG DÂY CUROA VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta (Thụy Điển)

CÁC DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE

TAD1371VE, TAD1372VE, TAD1373VE, TAD1374VE, TAD1375VE

TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1643GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1663GE

TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1350GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1353GE, TAD1354GE, TAD1355GE

D13B-A MP, D13B-B MP, D13B-C MP, D13B-D MP, D13B-G MP, D13B-H MP, D13B-J MP, D13B-K MP, D13B-L MP, D13B-M MP, D13B-C MH…..

Exploded view / schematic

Note:

Volvo Penta Belt Tensioner (21479276) – part 5

Volvo Penta Belt Tensioner (21422765) – part 7

You've just added this product to the cart: