Cảm biến nhiệt độ Volvo

Mô tả

VOLVO PENTA TEMPERATURE SENSOR | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TEMPERATURE SENSOR | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG:

Volvo Penta

MỘT SỐ DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH

D13C1-A MP, D13C2-A MP, D13C3-A MP, D13C4-A MP, D13C6-A MP, D13C5-A MP

D16C-D MH

D16C-A MH, D16C-B MH, D16C-C MH

D13B-F MG, D13B-E MG, D13B-E MG (FE), D13B-F MG (FE), D13C1-A MG, D13C2-A MG

D13B-A MP, D13B-B MP, D13B-C MP, D13B-D MP, D13B-G MP, D13B-H MP, D13B-J MP, D13B-K MP, D13B-L MP, D13B-M MP, D13B-C MH

D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP, D12D-G MP, D12D-H MP

D12D-A MG, D12D-E MG, D16C-A MG,…

Exploded view / schematic

  • Cảm biến nhiệt độ / Volvo temperature sensor – part 9
You've just added this product to the cart: