Đồng hồ vòng quay 2600V/p

Mô tả

VOLVO PENTA TACHOMETER | ĐỒNG HỒ VÒNG QUAY 2600V/p VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TACHOMETER | ĐỒNG HỒ VÒNG QUAY 2600V/p VOLVO PENTA

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1640-42GE-B

TWD1672GE, TWD1673GE, TWD1672-1673GE, TWD1683GE

TD61A, TD61AW, TD61ACE, TD61AG, TD61AGP, TD61AP, TD61APB, TID61AG, TD71A, TD71AW, TD71ACE, TD71AG, TD71AGP, TD71AP, TD71APB, TID71A, TID71AG, TID71AGP, TID71AP, TID71APB, TID61AGP

TAD1630V, TWD1630V

TD121G-87, TWD1210V, TWD1211V, TAD1230V, TWD1230VE, TWD1231VE

TAD1240GE, TAD1241GE, TAD1242GE

TAD520VE, TAD720VE, TAD721VE, TAD722VE

TAD1030G, TD1010G, TWD1010G

TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5

Exploded view / schematic

Note:Tachometer (gauge), 2600rpm/ Đồng hồ vòng quay 2600V/p – Part 5
You've just added this product to the cart: