Máy phát sạc điện Volvo Penta

Mô tả

VOLVO PENTA GENERATOR / ALTERNATOR

VOLVO PENTA ALTERNATOR | MÁY PHÁT SẠC ĐIỆN VOLVO

CHÍNH HÃNG: 

Volvo Penta

DÒNG ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA:

TAD1352VE, TAD1360VE, TAD1363VE

TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE

TAD1350VE

TAD1670VE, TAD1671VE, TAD1672VE, TAD1670-72VE

TAD1170VE, TAD1171VE, TAD1172VE, TAD1170-72VE

TAD1140VE, TAD1141VE, TAD1142VE, TAD1140-42VE

TAD1150VE, TAD1151VE, TAD1152VE, TAD1150-52VE

TAD1351VE, TAD1352VE, TAD1353VE, TAD1351-53VE

TWD1240VE, TAD1242VE, TAD1250VE, TAD1251VE, TAD1252VE

TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5

D13B-E MH, D13B-E MH (FE), D13B-N MH, D13B-N MH (FE), D13C1-A MH, D13C2-A MH

D16C-A MH, D16C-B MH, D16C-C MH…

Exploded view / schematic

  • Máy phát sạc điện Volvo Penta / Alternator 28V 110A – part 1
You've just added this product to the cart: